Idősek napja 2017.

Az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt helyi szervezete

Csépa Községi Önkormányzat támogatásával idősek napjára hívta a 65 év feletti lakosokat 2017. október 13. Helyszín: Csépa Művelődési Ház

Köszöntőt mondott Fialka György polgármester.

Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora, majd a Mosoly Klub énekkarának előadása következett.

Véradók kitüntetésével folytatódott a program

Polovics Sándor

Maródiné Erdősi Katalin

Siposné Lantos Éva részesültek elismerésben

Az Önkormányzati Konyha dolgozói készítették az ízletes ünnepi ételt.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Szüreti felvonulás és bál 2017.

TÁMOGATÓINK:

 • CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 • ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA CSÉPA

 • FEJEDELMI PÉKSÉG TISZAKÉCSKE

 • BANKA ANDRÁSNÉ

 • BENKE TIBOR

 • BÍRÓ JÓZSEFNÉ

 • FIALKA GYÖRGY

 • FILKA JÓZSEF

 • HAVRILLA SÁNDORNÉ

 • KVÁZI ZENEKAR

 • LANTOS ÉVA

 • LOVAS SÁNDORNÉ

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • SAJÓ ISTVÁN

 • SZÁVICS IVÁNNÉ POLYÁK PIROSKA

 • TÖRÖK IMRÉNÉ

 

SEGÍTŐINK

 • A NÉPTÁNCCSOPORT TAGJAI

 • FIALKA MARIANN

 • GAMESZ DOLGOZÓI

 • GÓLYA ANDRÁS

 • HEGEDŰS CSABA

 • KOCSIS BRIGITTA

 • LANTOS ÉVA

 • MARÓDINÉ ERDŐSI KATALIN KONYHAVEZETŐ

 • MATA MERCÉDESZ

 • OBERNA ZSOLT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA DOLGOZÓI

 • ŐSZIKÉK IDŐSEK OTTHONA DOLGOZÓI ÉS LAKÓI

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • PINTÉR CSABA GÁBOR

 • SAJÓ GERGŐ

 • SZVOBODA LÁSZLÓ

 • VAJDA MÓNIKA

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Emléktábla avatás 2017. október 10. Csépa, Béke utca 160. Posta

Csépa közössége számára fontos alkalom volt ez a nap, kettős ünnepség, emléktábla avatás és könyvbemutató. Emlékezés elődeinkre, példaképek felmutatása községünk múltjából.

Szászi Kovách Albert emléktáblájának leleplezésére került sor.

Minden közösség számára fontos, hogy legyenek példaképei, akikre föltekinthet, akiknek élete sokak számára zsinórmérték lehet. Ilyen embereket lehet találni a legtöbb közösség múltjában is, nemcsak jelenében. Gond inkább akkor van, ha generációváltáskor egy-egy ilyen ember munkássága elfelejtődik. Csépa lakossága is elfelejtette szászi Kovách Albertet, sírja is eltűnt az elmúlt évszázad alatt, de az idén, halálának 110. évfordulóján szeretné visszahozni ebből a felejtésből és emléktábla állítással nemcsak megörökíteni emlékét, hanem életét példának állítani napjaink és az utánunk jövő nemzedékek elé. Hiszen Kovách Albert élete és munkássága példát mutat  –  főleg a fiatalok számára  –  a tanulásra és az állandó önképzésre, ahogy kiváló amatőr régésszé, népnyelv- és néprajzkutatóvá képezte magát, példát mutat a hűségre hite és egyháza iránt, ahogyan egyházfelügyelőként szolgálta evangélikus egyházát, majd a csépai egyesült protestáns egyházat, példát mutat ’48-as nemzetőrként és honvédként az áldozatvállalásra a nemzet szabadságáért és végül a modernizálódó, polgárosodó években vállalta a mindennapi szolgálatot: ő volt Csépa első postamestere. Örülünk, hogy a Magyar Posta vezetői és helyi dolgozói támogatták emléktábla állítási kérésünket, köszönjük támogatásukat.

Ezen ünnepségnek az előkészítésében és megvalósításában a csépai önkormányzat mellett nagy szerepe volt Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanárnak, Csetényi Mihályné, Molnár Amália nyugalmazott tanárnőnek, helytörténeti kutatónak, aki Kovách Albert életének és munkásságának adatait kikutatta, feltárta publikációit és 15 évvel ezelőtt egy hatalmas munkában összegezte. Máig fáradhatatlanul kutatja községünk távolabbi és közelebbi múltját.

A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert ’48-as ’ honvéd, evangélikus egyházfelügyelő, a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat alapító titkára, Csépa első postamestere Emléktáblájának leleplezésénél jelen volt:

Nagytiszteletű Lázár Zsolt evangélikus esperes

Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója és

Ritoók Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgatója

Az emléktáblánál koszorút helyezett el

Csépa Község Önkormányzata nevében: Fialka György polgármester és Szabó Károlyné

a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr. Ritoók Ágnes

a kunszentmártoni múzeum nevében Hegedűs Krisztián igazgató helyettes

a posta nevében Borsos Ibolya körzeti postavezető asszony és Kecskés Józsefné

Ezt követően nagytiszteletű Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési egyházmegye esperese szólt, majd szászi Kovách Albertért, az egykori és mai csépai evangélikusokért, minden jelenlévőért mondott egy rövid imát.

Az ünnepség a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesének, Koncz Tibornak ünnepi gondolataival zárult.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 

Könyvbemutató a Művelődési Ház kistermében

A kunszentmártoni járás, a Tiszazug települései közül talán Csépa község múltjával, közelmúltjával foglalkozik a legtöbb kiadvány. A sort Botka János községtörténeti kötete nyitotta meg. Ezt követte kismonográfiája a csépai szőlőtermesztés néprajzáról. 1982-ben látott napvilágot a Barna Gábor által szerkesztett hatalmas, két kötetes néprajzi tanulmánykötet. Hosszú évtizedek kutatómunkájából válogatott 2014-ben kiadott könyvébe Csetényi Mihályné, aki a Mozaikok Csépa történetéből című munkájában elsősorban a település vallási életéről és különösen a bencés obláták / terület, tartomány/tevékenységéről írt. 2015-ben jelent meg Fekete János főtisztelendő úrnak a csépai plébánia történetét a plébániai iratok tükrében bemutató kötete. 2016-ban adta ki Barna Gábor Mészáros Mihályról, a csépai halottlátóról szóló antológiáját, amellyel Csépa község múlt századfordulón messze földön híres alakjának és az őt meglátogató Tömörkény Istvánnak állított emléket. E két utóbbi könyv bemutatója nyár elején volt. Most pedig örülhetünk a csépai evangélikus és egyesült protestáns egyház történetéről szóló könyv megjelenésének.

Csépán mára  –  mondhatjuk  –  megszűnt az evangélikus hitélet. A szórványok szórványában az evangélikusok eltűntek. Mégis nagyon köszönjük, hogy nagytiszteletű Pathó Gyula tiszaföldvári lelkész úr gyakori vendég községi ünnepeinken, nagy erőfeszítések árán tartja fenn az evangélikus egyház templomát, épületét. Neki is, valamint Hubert Gabriella igazgató asszonynak és Czenthe Miklós levéltárigazgató úrnak is köszönjük, hogy az evangélikus gyülekezet iratanyaga most már biztonságban, az Evangélikus Országos Levéltárban van.

Oda került Csák Ernő evangélikus missziói lelkész egyháztörténeti kézirata is, amit most, 2017-ben, a reformáció 500. emlékévében Barna Gábor néprajzkutató, a szegedi egyetem tanára forráskiadványként közrebocsátott.

 

Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója mutatta be nekünk ezt a könyvet, s a könyvön keresztül a csépai evangélikus, egyesült protestáns egyházközség történetét, életét.

Ezt követően Barna Gábor tanár úr, röviden szólt a könyv szerzőjéről, a sajátos sorsú evangélikus lelkészről, Csák Ernőről.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 

 


M44. gyfu. építésével érintett 4514., 4633. sz. utak forgalmi rend változás

A STRABAG Általános Építő Kft. nevében, mint az M44. gyorsforgalmi út I. szakasz, Duna Aszfalt Kft. alvállalkozó-kivitelezője, tájékoztatjuk Önöket, hogy az M44. gyorsforgalmi út építésével érintett 4514. 4633. számú utak forgalmi rendje – az utak kezelőjével történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően – a melléklet szerinti formában változik.
A forgalmi rend változások folyamatos bevezetésének kezdő dátuma 2017. 09. 14. (Csütörtök) d.e. 8.00 óra., mely a 4514. sz. út Tiszakürt – 44. sz. út közötti szakaszának teljes lezárásával kezdődik.
A megváltozott forgalmi rend átfutási ideje az építés-kivitelezés ütemezésétől függően, várhatóan 1-1,5 év.

M44 gyfu., 4514., 4633. sz. út FORGALMI REND VÁLTOZÁSA type=”application/pdf”>

Teljes képernyő


Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

Tájékoztató

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

Csépai tájékoztató

Tájékoztató vízkivételi engedéllyel rendelkezők részére


A SZENT JAKAB APOSTOL TEMPLOM BÚCSÚI SZENTMISÉJE 2016. július 31-én, vasárnap de. 9 órakor kezdődött.

A szentmisét bemutatta Csépa szülöttje,

PINTÉR GÁBOR ÉRSEK,

FEHÉROROSZORSZÁG APOSTOLI NUNCIUSA.

Püspöki jelmondata:

GAUDIUM ET SPES! = ÖRÖM ÉS REMÉNY!

 

Őexcellenciája Pintér Gábor velebusdói címzetes érseket, a Belarusz Köztársaság apostoli nunciusát, Őeminenciája Pietro Parolin bíboros, Őszentsége Ferenc pápa államtitkára püspökké szentelte Vácott, 2016. július 15-én

Csépán a Szent Jakab apostol plébánia templomában szentmisét mutatott be.

A szentmise kezdete előtt Reusz József plébániai kormányzó, Csépa plébánosa köszöntötte a püspök urat.

Ezután a csépai származású Varga Sándor, jászkarajenői plébániai kormányzó – esperese képviseletében – köszöntötte őexcellenciáját.

Ezt követően egy költemény hangzott el:

 

Sík Sándor: A Püspök

Láttam a Püspököt!
A Hegyet láttam égbefürdeni
A lármás Liliput fölött,
És homlokán a sugárzó ködöt.
Hát lehet ember ilyen isteni?

Ez nem a nagyobb, ez a Más!
Ez a kinyilatkoztatás!
Ez a Sínai, ez a Tábor!
Ez a vércsepp a Krisztus oldalából!
Ó én boldog, hívő Tamás!

Ő van! Ó egyetlen jótétemény!
Loholhatok, botolhatok,
De álmomban is érzem a felém,
Nekem is fénylő fellegoszlopot,
Mint a zsidók a puszta éjjelén.

Ő van! Nem kell hát énnekem se gyáván.
Kicsinnyé lennem a Nagyért!
Hát van egy isteni Fehér,
Amelyben az egész ember-szivárvány,
Egy diadalmas össze-fénybe fér!

Ő van! Ó áldás: én is lehetek!
Lehetek én, szabadon és merészen!
Nem rontom ketté Isten-adta részem:
Az élő életet,
Istent és embert akarom egészen.

Századom élő Evangéliomja,
Esdj rám kegyelmet, Isten Szentje,
Hogy énbennem is magát megjelentse
Az Isten telje-szomja,
És belőlem is eszközét teremtse!

 

A költemény elhangzását követően Kovácsné Németh Mária képviselőasszony Fialka György polgármester nevében, Pataki Györgyné és Szabó Istvánné a csépai hívek, Berényi Veronika kirendeltségvezető-asszony Csépa község lakossága és az ÖK képviselőtestülete nevében köszöntötte a püspök urat, adta át ajándékát.

A szentmisén a püspök úr családtagjai, csépaiak, Csépáról elszármazottak, a plébániakörzet hívei, barátok, egykori osztály és iskolatársak, közeli és távoli ismerősök vettek részt.

A prédikáció teljes szövege meghallgatható.


Video felvétel: Pintér Tamás

Elgondolkodtató és erőt sugárzó volt a hallgatóság számára. S szól mindazoknak, akik a jövőt nemcsak megélni szeretnék jólétben, de tesznek, tenni is akarnak a jobb jövőért nemcsak maguk, de családjuk, környezetük és az egész emberiség javára.

DSC_0526 DSC_0515 DSC_0508 DSC_0505 DSC_0504 DSC_0499 DSC_0495 DSC_0492 DSC_0489 DSC_0487 DSC_0483 DSC_0480 DSC_0475 DSC_0472 DSC_0471 DSC_0469 DSC_0466 DSC_0465 DSC_0458 DSC_0456 DSC_0455 DSC_0453 DSC_0336 DSC_0333 DSC_0322 DSC_0320 DSC_0316 DSC_0312 DSC_0310 DSC_0308

Fotók: Kovács Sándor (Vác-Csépa)

 

Összeállította: Kovácsné Németh Mária


Falunap 2016.

plakát

Versenyek és eredményeik:

 

Falunapi futóversenyen résztvevők és időeredményeik:

 

Török Ádám – 14:31
Szabó István Ádám – 15:24
Sánta Patrik – 16:15
Szalai László – 16:45
Lakatos Dániel – 16:55
Oberna Benjamin – 16:55
Sajó Gergő – 17:14
Balogh Béla – 17:17
Kiss József – 18:14
Horváth Varga Zsolt – 19:05
Szalai Renátó – 20:17
Oberna Lionel – 24:12
Szalai Márkó – 24:12
Szabóné Bódi Dorina – 25:07
Nagy Adrienn – 25:11
Bódi Bernadett – 25:25
Palotainé Molnár Emma – 26:00
Diószegi Réka

 

Falunapi sütemények versenye zsűri helyezések:

1. Gortva Zoltán – Finom mákos
2. Váradi Barbara – Rafaelló szelet
3. Török Imréné – Kókuszos rafaelló kocka
4. Sajó Józsefné – Sós-sajtos rúd
5. Tóth Sándorné – Barát meggyes
6. Sípos Tündi – Kókuszos tündérsüti
7. Tóth Rubina Szofi – Rubi álma
8. Palotai Anna – Kókuszos keksz

 

Falunapi sütemények versenye lakossági helyezések:

1. Váradi Barbara – Rafaelló szelet
2. Török Imréné – Kókuszos rafaelló kocka
3. Sípos Tündi – Kókuszos tündérsüti
4. Palotai Anna – Kókuszos keksz
5. Tóth Sándorné – Barát meggyes
6. Sajó Józsefné – Sós-sajtos rúd
7. Gortva Zoltán – Finom mákos
8. Tóth Rubina Szofi – Rubi álma

 

Falunapi főzőverseny helyezései:

1. Vegyes csapat – Marhapörkölt
2. Sofőrök- Marhapörkölt
3. Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület – Marhapörkölt
4. Papírhajó – Babgulyás

 

Falunapi csapatverseny helyezései:

1. Sofőrök – 285 pont
2. Papírhajó – 280 pont
3. Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület – 280 pont
4. Vegyes – 270 pont

 

Hangulatok, versenyek, események, sztárok, látvány Kovács Sándor fotóiból:

1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Hősök napi megemlékezés 2016

Illyés Gyula: Ne feledd a tért!

Ne feledd a tért, ahol elestek ők,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, az a föld
szent ügy hős-helye lett.
Mert hol tiszta ügyért s így lám, temiattad –
érted is hulltak el ők:
terül az bárhol, a föld,
rejtelmesen egy terület!

Úgy az övék, hogy már a tied.

Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had
bár legutolsó hátvéde ledőlt!
Míg nem feleded:

nem nyugszanak ők. Nem holt, nem letiport sereget
emészt el ott – vagy akárhol – a sírhant.
Új hont érlel a föld.


 

Csépa Község Önkormányzata nevében Fialka György polgármester és Havrilla Sándorné alpolgármester hősök napi megemlékezésre hívta a falu lakosságát a Hősök-emlékparkjába.

A megemlékezés szónoka Kiss Magdolna óvónő, az Alapítvány Csépa Községért elnöke volt. Az alábbiakban olvashatják az elhangzottakat, amely történelmi átfogó, lélektani tanulmány és a jövőre nézve útmutató egyaránt.

DSC_0176

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”

 /John Donne/

 

Tisztelt Emlékezők!

Hemingway „Akiért a harang szól” című regény bevezetőjének örök klasszikus sorai.

Május utolsó vasárnapján a hősök napján hazánkban is megkondulnak a harangok. Országszerte megemlékezések zajlanak, tisztelegve emlékezünk hősi halottainkra, azokra a magyar katonákra, akik legdrágább kincsüket, az életüket adták a hazáért.

Egy rövid történelmi visszatekintés arról, miről szól, hogyan alakult ki hazánkban ez az emléknap.

1914 nyarán kitört a Nagy Háború, ami – az elképzelések szerint – valamennyi háború végét kellett, hogy jelentse. A háború – amelyet gyors lefolyásúnak reméltek, befejezését pedig még azon év őszére jósolták – már az első néhány hónapban olyan óriási emberáldozatokat követelt a hadban álló felektől, amilyenekre az emberiség addigi történelme során még nem volt példa.  Ezt tapasztalván Magyarországon már 1914 őszén belátták: a társadalomnak kötelessége, hogy a Hazáért életüket feláldozó katonák emlékét megőrizze. Megalakult a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság Szervezete. A bizottság 1916-ra elérte, hogy a Honvédelmi Minisztérium által felállítandó emlékművekről alkotott véleményét figyelembe vették, 1916 végére pedig saját emlékműterv-gyűjteményt adhatott ki.

Az 1914-1918 között vívott Nagy Háborúban az Osztrák-Magyar Monarchia 51 millió lakosából 9 millió katona vonult be hadi szolgálatra, a történelmi Magyarország területéről 3 millió 800 ezer. Magyarország embervesztesége halottakban 660 ezer főre tehető, ehhez még hozzá kell számítani azt a 800 ezer súlyos sebesültet, aki az elszenvedett sérülések következtében munka- és keresőképtelenné vált.

IV. Károly kezdeményezésére 1917 tavaszán az országgyűlés elfogadta, a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló 1917. évi VIII. törvénycikket. A törvénycikk kimondja:

„… Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”

1924-ben újabb törvénnyel kellett megerősíteni a széthullott ország maradékát, hitét, mert a haza valóban siratta országát, siratta fiait.

A II. világháború is nagyon sok emberáldozatot követelt hazánktól.

Európának és a világnak szomorú következmények között szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy az éveken át tartó konfliktus sokmilliónyi elesett és sebesült katonát, sok százezer hadifoglyot, özvegyet és árván maradt gyermeket hagyott hátra maga után.

Emlékezzünk azokra az I. és II. világháborús hősökre, akiknek nevei, azokra a csapatokra, amelyeknek haditettei aranybetűkkel vannak megörökítve a történelem lapjain, és amelyek a napnál fényesebben ragyogják be a dicsőség sugarával a múltat és a jövőt.

1945-öt követően a hősök ünnepét idegen elvek alapján tudatosan háttérbe szorították.

Ahogy a szabadság ismét ránk virradt, az ünnep újra élni kezdett. 1989-ben újította fel tiszteletét az első szabadon választott kormány, ekkor már Hősök Napja néven. Az ünnep érvényét kiterjesztette „a haza, a szabadság és az emberi méltóság” valamennyi mártírjára, beleértve a holocaust áldozatait és az 1956-os forradalom hőseit is. A legutóbbi keltezésű, 2001-ben elfogadott törvénycikk kiszélesíti a hős fogalmát és így rendelkezik:
„Mindazokat a nemzet hőseinek kell tekintenünk, akik akár fegyverrel, akár a nélkül, odaadóan szolgálták a hazát a végveszély óráiban, és akár az önkény megtorló intézkedéseit is vállalták.”

Tisztelt Emlékezők!

Az elesett hősök emlékét Csépán is őrizzük. Az 1934-ben állított I. világháborús emlékmű talpazatán 213 elhunyt katona neve olvasható. Községünk 1995-ben állította fel a II. világháborús emlékművét. Márványtábláján 64 hősi halott és 24 polgári áldozat neve található. A hideg, élettelen kőbe vésett nevek mögött gyászoló családok vannak, akik ma is őrzik a múlt, a szeretteik emlékét. Hősök napján magasztos, fennkölt gondolatok jutnak eszünkbe. Fájó szívvel emlékezünk az idegen földben nyugvó halottainkra, akik szülőföldjüket már sohasem láthatták meg, szeretteiket nem ölelhették magukhoz, kicsiny gyermekeik hívó szavát nem hallhatták meg. A feledés homályából emlékek törnek utat, felelevenednek idős, ma már nem élő rokonaink elbeszélései, amit a fogság viszontagságos éveiről meséltek.

Visszatérve a bevezető gondolatokhoz, ma a harang szóljon az elesett hősökért, és szóljon az itthon maradt édesanyákért, édesapakért, feleségekért, az árván maradt gyermekekért, akik soha el nem múló reménysugárral várták vissza szeretteiket. Ez a reménysugár ragyogja be hőseink emlékét. És ha majd hősök napján gyertyát gyújtunk, gyertyánk parányi lángja jelentse a reményt. Ez a remény egyben ígéret is legyen: Soha többé nem akarunk háborút!

És, ha majd elhelyezzük a megemlékezés koszorúit, néma főhajtás mellett álljunk meg egy gondolatra. E röpke pillanatban gondoljunk a fájó múltra, és legyünk hálásak a sorsnak, hogy békében élhetünk, egy szabad hazában, ahol élnünk, s halnunk kell.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

A továbbiakban Pathó Gyula evangélikus lelkész az emberiség és a háborúk miértjéről fejtette ki álláspontját, majd közös imára buzdította és megáldotta a jelenlevőket.

DSC_0182

A rendezvény koordinátora Havrilla Sándorné alpolgármester volt.

 

DSC_0166

 

Koszorúzás az I. és a II. vh. emlékműnél

 

Csépa Község Önkormányzata nevében Fialka György polgármester és Berényi Veronika hivatalvezető

DSC_0162

DSC_0185
 

A II. vh. emlékműnél

 

A csépai Petőfi Sándor Általános Iskola nevében Mészáros Mária igazgató és Otrosinka Ferencné tagintézmény-vezető

DSC_0187
 

A Vackor Művészeti Óvoda képviseletében Kiss Magdolna vezető-helyettes és Bozsik Ibolya óvónő

DSC_0188

DSC_0180DSC_0170 DSC_0171


Települési adó

Települési adó type=”application/pdf”>


Újabb pályázati sikerek

Csépa Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton és 17.5 MFt értékben felújításra került a Petőfi utca.

20151118_130850 20151118_130923

Csépai Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton 6.4 MFt értékben polgárőr járőrautóra.

20151022_170041 20151022_170046

Csépa Községi Sportegyesület sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton 10.78 MFt értékben 8 személyes+ kerekesszék szállítására is alkalmas kisbusztra.

20151116_150738 20151116_150748