Közmeghallgatás

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 13-án 15 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Művelődési Ház nagyterme 5475 Csépa, Béke utca 133/a.

1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak üteméről

            Előterjesztő:  Fialka György polgármester

2./ Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére

            Előterjesztő: polgármester

 Előterjesztés munkaterv 2018 I. félévi munkaterv

3./  Egyebek

 Előterjesztés karácsonyi csomag

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

2./ Karácsonyi csomagok elbírálása

            Előterjesztő: dr. Hoffmann Zsolt jegyző

3./ Szociális célú tüzifa támogatási kérelmek elbírálása

            Előterjesztő: dr. Hoffmann Zsolt jegyző

 

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. december 4.

Tisztelettel:

Fialka György polgármester