2019. június 19.

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-én (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Előterjesztés a 2019. év I. negyedévi előirányzat módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és az 9/2018. (IX.20.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 3.a.Előterjesztés szoc. rendelet 3.b. szoc. rendelet 2019

4./Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására és a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

4. lakásrendelet-Csépa

5./ Előterjesztés Tiszaug Község Önkormányzattal és a Berecz Skolasztika Szociális Intézménnyel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

5. Előterjesztés szolgáltatási szerz. megkötésére

6./ Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés támogatására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

6. Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés támogatására

7./ Előterjesztés Balatonszárszói üdülők üzemeltetéséről

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

7. Előterj. és hat. jav. Balatonszárszó

8./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

8.-2019.II.félév munkaterve

9./ Előterjesztés bölcsődei férőhely kialakítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

9. Előterjesztés a bölcsödei férőhely kialakítására

10./ Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

10. RÖT

11./ Egyebek

11.a. KSZR. előter. 11.b. KSZR beszámoló 11.d. Balatonszárszó tér. díj 11.e. NEFAG tüzifa vásárlás-szoc. keretből

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

2./ Egyebek

C s é p a,  2019. június 13.

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester