2019. február 13.

cimer

M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 13-án (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

Napirendek:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés a sportegyesület és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására, valamint 2018. évi támogatás felhasználásáról beszámoló.

         Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

         Véleményezi: pénzügyi bizottság

 2.a.civil szerv. 2019. 2.b.Alapítvány Csépa Községért beszámoló 2.c.Polgárőrség Beszámoló 2.d.Tiszazugi Természetbarátok beszámoló 2.e.Csépa KSE 2.f. THE számlák 2.ff.Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület 2.g.Körös Parti Sportnap és Sárkányhajó Verseny

3./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 3a-Adósság előterj. 3b-Adósság

4./ Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

 4.a.Hatásvizsgálat 4.b.2019. költségvetési rendelet 4.c.2019.költségvetés szöveges 5.e. pénzügyi biz. vélemény 2018 Csépa K Ö-2018-as beszámolóhoz Word 2019 támogatásról Alapítvány Csépa Községért 2019 támogatásról Hagyományörző Egy. 2019 támogatásról Medicopter Alapitvány 2019 támogatásról Mosolyklub 2019 támogatásról Polgárörség 2019 támogatásról SE 2019 támogatásról Természetbarátok Egy. EMLÉKEZTETŐ 2018 SZEK. EMLÉKEZTETŐ 2019 ESZI EMLÉKEZTETŐ 2019 Gamesz EMLÉKEZTETŐ 2019 konyha EMLÉKEZTETŐ 2019 vackór Értesítés 2017.évi kv.keretsz.SZEK Értesítés ESZI-jó Értesítés Gamesz-jó Értesítés konyha-jó Értesítés Vackór-jó pénzügyi biz.vél.

5./ Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

5. napirend-PM szab. ütemt.2019

6./ Tájékoztató a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének működéséről, tapasztalatairól

       Előterjesztő: Szelei Ferencné egyesületi elnök

 6.a. TTBE besz. előterj. 6.b. TTBE besz.

7./  Egyebek

 üzemeltetési szerződés volkswagen

 

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

C s é p a,  2019. február 4.

 

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester