2019. április 18.

cimer

M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 18-án (csütörtök) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

Napirendek:

 

Nyílt ülés:

1./ Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  IV. negyedévi előirányzat módosítására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

 2.a. Előzetes Hatásvizsgálat 2.b.költségvetési rendelet 2.c.Költségvetés.mód szöveges

3./ Előterjesztés Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezetére

Előterjesztő: Fialka György polgármester

a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

 3.a. előterj. zárszám 2018. 3.b.Zársz.rendelet 2018

4./ Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési maradványáról

Előterjesztő: Fialka György polgármester

a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

5./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Simon Imre r. alezredes kapitányságvezető

5.a.Előterj. közbiztonság beszámoló 5.b.0_Önkormány kérdív 2019 5.e.4_Közbiztonsági beszámoló Csépa 2018 5.c.1_Közbiztonsági beszámoló melléklete Csépa rendészet 5.d.2_Közbiztonsági beszámoló melléklete bü. Csépa 2018. 5.e.4_Közbiztonsági beszámoló Csépa 2018

6./ Beszámoló a 2018. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről

Előterjesztő: Fialka György polgármester

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság

 6.BESZÁMOLÓ A 2018 ÉVI ADÓBEV.

7./ Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tervezett programjairól, annak költségvetési hátteréről

Előterjesztő: Bíró József művelődési ház és könyvtár vezető

 7. b. műv. ház és könyvtár táj. 7.a. Előterj.műv. ház.táj.

8./ Előterjesztés Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 8. háziorvosi pályázat előterj

9./ Előterjesztés Csépai Község Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 9.konyha pályázat

10./ Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 10.védőnő pályázat

11./  Egyebek

Zárt ülés:

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 2./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat /zárt/

Előterjesztő: Fialka György polgármester

C s é p a,  2019. április 08.

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester