2019.01.17.

cimer

M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 17-én (csütörtök) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

Napirendek:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

2.a.Hatásvizsgálat 2.b.2018. költségvetési rendelet jó 2.c.2018.költségvetés szöveges 5.e. pénzügyi biz. vélemény 2018 támogatásról Alapítvány Csépa Községért 2018 támogatásról Barátságklub 2018 támogatásról Hagyományörző Egy. 2018 támogatásról Mosolyklub 2018 támogatásról Polgárörség 2018 támogatásról SE 2018 támogatásról Természetbarátok Egy. 2018 támogatásról Vöröskereszt 2018.támogatásokról Diáksport EMLÉKEZTETŐ 2018 ESZI EMLÉKEZTETŐ 2018 Gamesz EMLÉKEZTETŐ 2018 konyha EMLÉKEZTETŐ 2018 SZEK. EMLÉKEZTETŐ 2018 vackór Értesítés 2017.évi kv.keretsz.SZEK Értesítés ESZI-jó Értesítés Gamesz-jó Értesítés konyha-jó Értesítés Vackór-jó pénzügyi biz.vél. községi se 2.d.2019.ktg.vetési rendelet

3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására, valamint a 2018. évi támogatás felhasználásáról beszámoló.

         Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

Véleményezi: pénzügyi bizottság

3.a.támogatási megállapodás módosítása iránti kérelem 3.b.Alapítvány Csépa Községért beszámoló 3.c.Polgárőrség Beszámoló 3.civil szerv. 2019. 3.d.Tiszazugi Természetbarátok beszámoló PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezet 2019 levél Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület XIII. Körös Parti Sportnap és Sárkányhajó Verseny

4/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

4. -RNÖ-együttműk. megáll. 2019 4.a. megáll. kieg.-kijelölések

5./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2019. évi programterve

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester,

5.1.Előterj. községi állami rend.2019. 5.2.Tervezett ÖKM ünnepek 2019

6./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartásának jóváhagyására

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

6.a.Előterj. hat. javaslat óvoda nyitvatartás 2019. 6.b.Melléklet óvodavezető-2019

7./  Egyebek

 

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Szociális célú tűzifa támogatási kérelmek elbírálása

            Előterjesztő: dr. Hoffmann Zsolt jegyző

 

Kérem feltétlen megjelenés, valamint a kitöltött vagyonnyilatkozatokat szíveskedjenek magukkal hozni!

 

C s é p a,  2019. január 10.

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester