2018.09.19.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2.a.Előterjesztés szoc. rendelet 2.b.szociális rendelet egys 2018.

3./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) rendelet

     módosításáról         

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            a tervezetet véleményezi:       pénzügyi bizottság

3.a.Költségvetés.mód szöveges 3.b.költségvetési rendelet 3.c.Előzetes Hatásvizsgálat  3.d.2-2018.évi II.n.év ktg.vetési rendelet mell.                                                                                     

4./ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            a tervezetet véleményezi:       pénzügyi bizottság

4.nr.-2018.évi I.félévi táj

5./ Tájékoztató az Önkormányzati Konyha működéséről, az intézményben folyó munkáról

            Előterjesztő: Légrádiné Czibulya Piroska mb konyhavezető

                                Nagy Istvánné élelmezésvezető

5.a.Előterj.konyha táj. 5.b.Tájékoztató az Önkormányzati konyha működésérőlN-2

6./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

6.a.előter. falunap 2018 6.b.elszámolás falunap 2018.

7./ Javaslat a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának

elfogadására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

7.a.Előterj. Csépai GAMESZ SZMSZ.mód 7.b.SZMSZ GAMESZ 2018.09.

8./ Javaslat az Önkormányzati Konyha szervezeti és működési szabályzatának  elfogadására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

8.a.Előterjesztés Csépai Konyha SZMSZ mód. 8.b. SZMSZ-konyha kiegészítettnagyne

9./ Javaslat a Vackor Művészeti Óvoda házirendjének elfogadására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 9.a.Előterj.óvoda házirend hat.jav. 9.b.Házirend 2018.07.25.

10./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön

     kormányzati Ösztöndíjrendszerhez

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

10.a.Előterj. bursa 10.b. ÁSZF_2019 10.c.csatlakozasi_nyilatkozat_2019

11./ Előterjesztés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B”         típusú pályázatban való részvételre

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

11.a.Előterjesztés 11.b.palyazati_kiiras_a_2019 11.c. pály. kiír.b.2019

12./ Előterjesztés a Csépai Konyha élelmezésvezető álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

12. Ökm konyha int.vez. pályázati kiírás

13./ Előterjesztés a Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

13. háziorvosi pályázat előterj

14./ Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására

            Előterjesztés: Fialka György polgármester

14. védőnő pályázat előterj és hat

15./ Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

15.a.előterjesztés 15.b.melléklet1 15.c. mell.2

16./ Egyebek

 

 

Zárt ülés:

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Egyebek

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a,  2018.szeptember 12.

 

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester