2019. október 25. Alakuló ülés

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzata alakuló ülését 2019. október 25-én (péntek) 16 órakor tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme 5475 Csépa, Béke u. 133/a.

 

Napirendek:

1./ Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előterjesztő: Kiss Magdolna HVB elnök

2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Előterjesztő: Kiss Magdolna HVB elnök

3./ Előterjesztés Csépa Község Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzat rendeletének módosítására

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

3.napirend-Szmsz fv.

4./ Előterjesztés bizottságok létrehozására, bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

4. napirend-bizottságok

5./ Előterjesztés az Alpolgármester megválasztására

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

5.napirend-al pm megvál.

6./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására

Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke

6.napirend – PM illetmény

7./ Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke

7.napirend-PM költségtér.

8./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására

Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke

8.napirend-alpm tiszteletdíj megáll

9./ Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke

9. napirend-Alpm költségtér

10./ Előterjesztés Fialka György Péter leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítására és szabadságának megváltására

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

10.napirend-FGY. végkielégítés

11./ Egyebek

C s é p a, 2019. október 18.

Tisztelettel:

Pintér Csaba Gábor polgármester