2018.11.21.

cimer

M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 21-én (szerdán) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Napirendek:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés Tiszaug Község Önkormányzattal kötendő feladat ellátási megállapodás megkötésére

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

3./Tájékoztató az önkormányzati képviselők 2018. évi tevékenységéről

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

4./ Előterjesztés a  385/2018.(VII.04.) határozat visszavonására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

5./ Egyebek

 

 

Zárt ülés:

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Egyebek

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a,  2018.november 12.

 

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester