cimer

M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 24-én (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: polgármester

 

2./ Előterjesztés 2018. évi I-III. negyedéves előirányzat módosítására

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

                a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

                előkészítésért felelős:                        jegyző és pénzügyi előadó

2.a.Költségvetés.mód szöveges 2.b.költségvetési rendelet 2.d.Előzetes Hatásvizsgálat

3./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

3.nr.-belső ellenőrzési terv 2019

4./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerz. alapján évente)

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

4.nr.Előterj-nem közművel összegy. h. szv2018

5/ Beszámoló Alapítvány Csépa Községért tevékenységéről

                Előterjesztő Kiss Magdolna

5.a.Előterj. Alapítv. Csépa Községért besz. 5.b.Beszámoló 5.c.Pénzügyi elszámolás 5.d.1.sz. jegyzőkönyv 5.e.2. sz. jegyzőkönyv 5.f. 3. sz. jegyzőkönyv 5.g. 4.sz. jegyzőkönyv

6./ Javaslat a Balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződésének módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 6. Előterj. és hat. jav. Balatonszárszó

7./ Előterjesztés Csépa Községi köztemető és ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

7. Köztemető üzemelt, fenntart. előterj. és hat-i jav. temetőkről és a temetkezésről rendelet egységes

8./ Egyebek

 

Zárt ülés:

 

1./ Segélykérelmek elbírálása /gyógyászati, romeltakarítási, rendkívüli/

                Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Egyebek

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a,  2018.október 12.

 

 

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester