2018. május 22.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 22-én (kedden) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 9/2004.(IV.1.) rendelet módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

2.a.Közterület Előterjesztés és rendelet tervezet 2.b.közterülethasználat rendelet egységes 2004.

3./ Előterjesztés a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

03.a. napirend-MÁK ell.jel.előterj.

4./ Előterjesztés a Csépa Községi Önkormányzat intézkedési tervének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

04. napirend-int.terv.önk.

5./ Előterjesztés a Csépai GAMESZ intézkedési tervének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

05. Előterj. int. terv GAMESZ

6./ Előterjesztés a Őszikék Egyesített Szociális Intézmény intézkedési tervének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

06. Előterj. int. terv Őszikék

7./ Előterjesztés a Önkormányzati Konyha intézkedési tervének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

07. Előterj. int. terv Konyha

8./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda intézkedési tervének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

08. Előterj. int. terv Vackor

9./ Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

9.b.RENDELETMOD 2017. IV. ei 9.a.Előterjesztés IV. névi elői

10./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

                a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

                előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

10.a. Előterj. 2017. évi zárszám. 10.b.Zársz.rendelet2017 10.c.2017.évi zárszámadás

11./ Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon felhasználható költségvetési maradványáról

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

                a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

                előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

11.napirend-2017 évi költs. mar. felh.

12./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

                előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője

12.a Előterj. Csal.és Gyerm. jóléti Szolg. besz. 12.b beszámoló 2017 évről csal. és gyerm.jól.SZOLGÁLATcsépa

13./ Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylése

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 13. RÖT határozati javaslat

14./ Előterjesztés az élelmezésvezető és önkormányzati konyhavezető munkakör betöltésére pályázat kiírás elbírálására

14. konyha vezetői pályázat elbírálása

15./ Tájékoztató a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

15. eloterjesztes_csepa_2018 nyárigyermek étk.

16./ Egyebek

Zárt ülés:

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Egyebek

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a,  2018. május 14.

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester