2018. január 24.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 24-én 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

2.a.2018. költségvetési rendelet jó 2.b.2018.költségvetés szöveges

3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatására, valamint a 2017. évi támogatás felhasználásáról beszámoló.

         Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

         Véleményezi: pénzügyi bizottság

3.a.előterj.civil szerv. 3.b.civil szerv.besz. 3.c. civil sz. tám. ig. kerékpár túra községi se PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezet 2018 levél Polgárőrség kérelem Sport, hagyomágyőrző kérelem Sportegyesület besz.

4./ Előterjesztés Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

4.a.Előterj.rendőrkapitány kinev. 4.b. megkeresés

5/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

5. -RNÖ-együttműk. megáll. 2018

6./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2018. évi programterve

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester,

6.a.Előterj. községi állami rend. 6.b.Tervezett ÖKM ünnepek 2018

7./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartásának jóváhagyására

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

7.a.Előterj. hat. javaslat óvoda nyitvatartás 7.b. Melléklet óvodavezető

8./ Vackor Művészeti Óvoda tanfelügyeleti átfogó ellenőrzésének beszámolója

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

9./  Egyebek

EgyebekElőterj. hat. jav. FGy. pm illetményére Előterj. hat. jav. FGY. PM. költségtérítéséreTervezett ÖKM ünnepek 2018.

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

2./ Szociális célú tűzifa támogatási kérelmek elbírálása

            Előterjesztő: dr. Hoffmann Zsolt jegyző

  

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2018. január 10.

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester