2018. február 14.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

2./ Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

2.a.előterj.ÁHT. önk. rend. 2.b.nrend-ÁHT kívüli szerv tám.

3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatására, valamint a 2017. évi támogatás felhasználásáról beszámoló.

            Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

            Véleményezi: pénzügyi bizottság

3.b.civil szerv.besz. 3.c. civil sz. tám. ig. 3.d.kerékpár túra 3.e.Polgárőrség kérelem 3.f.Sportegyesület besz. 3.h.Sport, hagyományőrző kérelem

4./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

                a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

                előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

4a-Adósság előterj. 4a-Adósság

5./ Előterjesztés a Csépa községi önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

                a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

                előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

 5.a.Hatásvizsgálat 5.b.2018. költségvetési rendelet jó 5.c.2018.költségvetés szöveges 5.e. pénzügyi biz. vélemény

  1. Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

6.-2018. évi SZMSZ 6.Előterj. szmsz mód.

7./ Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

7. napirend-PM szab. ütemt.2018

8./Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

8. SzSzB tag választás

9./Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési feladat ellátásáról szól határozat módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

9. napir.-belső ellenőrzési terv 2018

10./ Vackor Művészeti Óvoda tanfelügyeleti átfogó ellenőrzésének beszámolója

                Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

10. tanfelügyeleti óvoda ell. előterj. 10.a.2011-2012. nevelési év mérései 10.b.2012-2013. nevelési év mérései 10.c.2013-2014. nevelési év mérései 10.d.2014-2015. nevelési év mérései 10.e.2015-2016. nevelési év mérései 10.f.2016-2017. nevelési év mérései 10.g.Címlapok és eljárásrend 10.h.II. 1. Intézményi Önértékelési Program módosított-5év 10.i.III. 1. Éves önértékelési terv 2016-2017. nevelési év 10.j.III. 1. Éves önértékelési terv 2017-2018. nevelési év 10.k.Intézkedési terv 10.l.IV. 1. Intézményi egyedi elvárások_Óvodapedagógus 10.m.IV. 2. Intézményi egyedi elvárások_Óvodavezető 10.n.IV. 3. Intézményi egyedi elvárások_Intézményi 10.o.Jegyzőkönyv a vez. tanfelügy. ell. 10.p.Jegyzőkönyv Intézm. tanfelügy. ell. 10.r. jkv.

11./  Egyebek

 

 

 

Zárt ülés:

 

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

 

2./ Szociális célú tűzifa támogatási kérelmek elbírálása

            Előterjesztő: dr. Hoffmann Zsolt jegyző

 

 

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

 

C s é p a,  2018. február 08.

 

 

                                                                                                                             

 

Tisztelettel:

 

Fialka György

polgármester