2017. szeptember 20.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 20-án 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet megalkotására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2.a.előterjesztés 2.b.partnersegi-rendelet-terv.

3./ Előterjesztés a 2017. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

3.a.Előterjesztés 2017.II. ei 3.b.RENDELETMOD 2017. II. ei 3.c.-KVIREND-2017 jó

4/ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            a tervezetet véleményezi:        pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős:             jegyző és pénzügyi előadó

4.c.-KVIREND-gazdálkodás 2017. I. félévi tájékoztató

5./ Tájékoztatás a 2016. évi könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

            Előterjesztő:   Czakóné Gacov Katalin

            Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Igazgatója

5.a.Előterj.-KSZR tev.ről 5.b.Könyvtárellátó tev. táj.

6./Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről, az intézményben folyó munkáról

            Előterjesztő:Dobainé Nagy Éva intézményvezető

6.a.-előterjesztés Őszikék 6.b.-2017 évi beszámoló ESZI

7./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának tapasztalatairól

            Felelős: Havrilla Sándorné alpolgármester

7.a. előter. falunap 7.a.falunap elszámolás

8/  Egyebek

Béke 15a szennyvíz előterj Csépa kompenzáció DOC933 DOC934 Egyebek Előterjesztés védőnő

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. szeptember 05.

 

                                                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                              Fialka György                                                                                                                                                                                 polgármester