2017. május 24.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 24-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Előterjesztés a hivatali helységen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló rendelet megalkotására, a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 9/2016.(VI.24.) rendelet hatályon kívül helyezésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2.a.Előterj. anyakönyvi rendelet 2.b.anyakönyvi es. rendelet

3./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

             Előterjesztő: Fialka György polgármester

            a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

 3.a. Előterj. 2016. évi zárszám. 3.b.Zársz.rendelet2016 3.c.2016. évi zársz. 3.c.2016. évi zársz-jó. 2015. ZÁRSZ. 2-munkaanyag

4./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet módosítására

                        Előterjesztő: Fialka György polgármester

 4. napirend hulladék rend.mód.

5./ Határozati javaslat a költségvetési maradvány felhasználásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 5.2016 évi költs maradvány felhaszn.

6./ Tájékoztató az ivóvíz minőség javító program építési munkálatairól, különös tekintettel a belterületi, önkormányzat által kezelt úthálózat, járdák eredeti állapotának helyreállítására tett indítványokról és annak megvalósulásáról

             Előterjesztő: Varjasi Ferenc ivóvíz minőség javító program felügyeletéért felelős tanácsnok

 6. Ivóvíz. min.jav.pr.tájékoztató

7./ Előterjesztés  Csépa községi védőnő álláshely pályázatának kiírására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

7.a.előterjesztés védőnő pályázat 7.b.Védőnő pályázati kiírás

8./ Egyebek

 8.aa.előterjesztés önköltség 8.ab.Önköltség számítási szabályzat 8.ac.határozati javaslat díjtételekre

Zárt ülés

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. május 16.

Tisztelettel:

Fialka György polgármester