2017. június 21.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 21-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosításáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 2.a.Előterjesztés 2017.I. ei 2.b.-RENDELETMOD 2016. I. ei 2.b.-RENDELETMOD 2017. I. ei 2.c.-KVI. REND. mell. 3 napiren-KVIREND-2017 jó 3. napiren-KVIREND-2017

3./ Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 3_Előterjesztés nyersanyagnorma rendelet

4./ Határozati javaslat a költségvetési maradvány felhasználásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 4_2016 évi költs maradvány felhaszn

5./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

5_napir-2017.II.félév munkaterve

6./ Javaslat a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

6_napirend RNÖ székhely

7./ Egyebek

7.a. Előterj. 2016. szünidei gyermekétk 7.b.létszámnövekedés határozat érdekeltségnövelő hat.

Zárt ülés

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a, 2017. június 15.

 

 

 

                                                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                              Fialka György                                                                                                                                                                                 polgármester