2017. január 25.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 25-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 2./ Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

 2. napirend-ELOTERJ 2. napirend-rendelet 2. napiren-KVIREND Csépa 2017 Költségvetés

 3./Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

a tervezetet véleményezi: Környezetvédelmi és Közrendvédelmi bizottság

 1-2017 Rendelet közösségi együttélés szabályai Előterjesztés közösségi együttélés rendelet Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő

4./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatására, valamint a 2016. évi támogatás felhasználásáról beszámoló.

Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

Véleményezi: pénzügyi bizottság

4. napirend-2015. évi beszámolók 4. napirend-2016. évre igényelt összegek 4. napirend-Civil szerv. hat.jav. 4. polgárőrség beszámoló 4. polgárőrség pályázat 4.napir.Előterjesztés PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezet civil szervezetek elszámolása és pályázatai

5/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 5. napirend-RNÖ-együttműk. megáll. 2016 5. napirend-RNÖ-együttműk. megáll. 2017

6./ Egyebek

 

Zárt ülés

1./ Segélykérelmek elbírálása

Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. január 17.

Tisztelettel:

Fialka György  polgármester