2017. január 11.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 11-én (szerda) 09 órakor soron kívüli testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./  Javaslat Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtására

Ea: Fialka György polgármester

mg gép és út pályázat

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. január 09.

Tisztelettel:

Fialka György polgármester