2017. február 23.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án (csütörtök) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2a-Adósság előterj. 2a-Adósság

3./ Csépa községi önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

            a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

            előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó

 3. napirend-ELOTERJ 3. napirend-rendelet 3. napiren-KVIREND

4./ Tájékoztató a Csépai Napló szerepéről a község életében, a lakossági visszajelzések tapasztalatairól, javaslat a csépai honlap működtetésére

       Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária kommunikációs feladatok ellátásáért felelős tanácsnok

Csépai Naplóról beszámoló

5./ Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

     Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

6. napirend-PM szab. ütemt.2016

6./ Egyebek

 

Zárt ülés

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. február 10.

Tisztelettel:

Fialka György polgármester