2017. december 15.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 15-én 10 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Előterjesztés az önkormányzati ASP Rendszer Szolgáltatási Szerződésről

09_01 732934_ASP_szolgaltatasi_szerzodes Előterjesztés

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. december 12.

 

Tisztelettel:

Fialka György sk. polgármester