2017. augusztus 16.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 16-án (szerda) 09 órakor soron kívüli testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

 

Napirendi javaslat:

1./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról szóló 7/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 7-2016.V.20. szociális rendelet egységes Előterj. szoc. rendelet módosítás Előterjesztés szociális tüzifa

3./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a, 2017. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester