2017. március 22.

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 22-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Az intézményi ellátottak és gyermekétkeztetési nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló rendelet-tervezet

                Előterjesztő:Fialka György polgármester

2016-os tér. díj árak Int. nyeranyagnorm. 2017 KÉSZ önköltség bentlakás 2017 Önköltségszámítás 2017 szoc étkezés Önköltségszámítás 2017 házi s.nyújtás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS KONYHA

3./ Balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződésének módosítására javaslat

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

3. Előterjesztés és hat. jav. Balatonszárszó

4./ Előterjesztés a Csépa Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervére

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

4. Előterj. közbeszerzési terv

5./Előterjesztés Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének és szakmai programjának módosítására

                Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető

5.a.Előterjesztés Őszikék házirend, szakmai progr. szmsz 5.b.szakmai program mód 2017.03.10. 5.c.Szervezti és működési szabályzat2017.03.10

6./ Állami és Községi programterv meghatározása, a falunap 2017. évi programterve

                Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester

6.Tervezett ÖKM ünnepek

7./ Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tervezett programjairól, annak költségvetési hátteréről

                Előterjesztő: Bíró József művelődési ház és könyvtár vezető

művelődési ház program

8./ Vackor Művészeti Óvoda csoport létszám és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

8.Előterj. óvoda beíratkozás

9./ Egyebek

Energiamegtakarítási int terv jóváhagyása előterjesztés ESZI GAMESZ Hivatal Konyha Művház Rendelő Vackor 2017. évi önköltségszámítás-Peugeot

Zárt ülés

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2017. március 8.

Tisztelettel:

Fialka György  polgármester