Képviselőtestületi ülés előterjesztései

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda) 9 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

 

Napirendi javaslat:

 

1./Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

                Előterjesztő: Simon Imre r. alezredes mb kapitányságvezető

 1.a. Előterj. közbiztonság beszámoló 1.b. beszámoló Csépa-végleges 1.c. Beszámoló táblázat rendészet Csépa 2016. 1.d. Csépa beszámoló melléklet bü. 2016 1.e. Csépa beszámoló 1.f. kérdőíves felmérés adatai

2./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

3./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 10/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

 3.a. Előterj hulladék hullgazdálkodási közszolg. törv észrevétű

4./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról szóló 7/2016. (V.20.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására

                Előterjesztő Fialka György polgármester

 2017. 04. hószoc. rendelet előterjesztés 2017. évi szociális rendelet 

5./

ELŐTERJESZTÉS CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRA

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság

2015. ZÁRSZ. 2 2016. Előterjesztés 2015. zárszám-hoz Zársz.2015

6./ Beszámoló a 2016. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság

 BESZÁMOLÓ A 2016 ÉVI ADÓBEV.

7./ Egyebek

Vágópont kialakításához jkv részlet és határozat

Előterjesztés a településkép védelméről településkép törvény védetté nyilvánításról rend.

Zárt ülés

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

 

2./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat

Előterjesztő: Fialka György polgármester

 

3./ Egyebek

 

Tisztelettel:

 

Fialka György

polgármester