Képviselőtestületi ülés előterjesztései

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 20-án (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről

                Előterjesztő: Földi Zsolt tü. alezr.

2.a.Előterj. tűzoltóság 2.b.beszámoló tűzvédelmi tev.

3./ Tájékoztató a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Előterjesztő: Czakóné Gacov Katalin igazgatónő

3.a. KSZR. előter. 3.b. KSZR. beszám.

4./ Előterjesztés a 2018. év I. negyedévi előirányzat módosítására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

Költségvetés.mód szöveges költségvetési rendelet

5./  Előterjesztés a Csépai Konyha élelmezésvezető álláshelyére vonatkozó pályázat kiírására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

5.nr.-ökm konyha int.vez. pályázati kiírás

6./ Előterjesztés Csépa községi háziorvosi álláshely pályázat kiírására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

6.b.-háziorvos pályázat kiírás 6.a.-háziorvosi pályázat előterj

7./ Előterjesztés védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására

Előterjesztő: Fialka György polgármester

védőnő pályázat előterj hat

8./Előterjesztés Csépai Község fogorvosi álláshely tartós helyettesítéséről

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

8.a.-fogorvos tart.hely

9./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői álláshelyére vonatkozó pályázat elbírálására

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

óvodavezető előterj és hat

10./ Javaslat a képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervére

                Előterjesztő: Fialka György polgármester

2018. II. félévi munkaterv előterj hat.

11./ Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatairól

                Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

11.b. PÜ UGYREND 11.c.Elektronikus Ügyintézési Szabályzat 2018 11.d.Gazdálkodási 2018 11.e.Információátadási_szabályzat v2_4 Csépa (1) 11.f.Informatikai Biztonsági Szabályzat_KKÖH 11.g.Iratkezelési Szabályzat 2018_módosított 11.h.Pénzkezelési 2018 11.i.Számlarend 2018

12./ Egyebek

Auto-level visszavonás Előzetes Hatásvizsgálat

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

                Előterjesztő : dr. Hoffmann Zsolt  jegyző

2./ Egyebek

                    

Kérem feltétlen megjelenését!

C s é p a,  2018. június 14.

                                                                                              

 

Tisztelettel:

Fialka György polgármester