Képviselőtestületi ülés előterjesztései

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 21-én (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosításáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 2.a.-Előterjesztés 2016.I. ei 2.a.-Előterjesztés 2017.I. ei 2.b.-RENDELETMOD 2016. I. ei 2.c.-KVI. REND. mell. 3. napiren-KVIREND-2017

3./ Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 Előterjesztés nyersanyagnorma rendelet

4./ Határozati javaslat a költségvetési maradvány felhasználásáról

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

 2016 évi költs maradvány felhaszn

5./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2017.II.félév munkaterve

6./ Javaslat a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének módosítására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

RNÖ székhely

7./ Egyebek

7.a. Előterj. 2016. szünidei gyermekétk

7.b.létszámnövekedés határozat

Zárt ülés

 

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

 

2./ Egyebek

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a, 2017. június 15.

                                                                                                                             

 

Tisztelettel:

 

Fialka György

polgármester