Képviselőtestületi ülés előterjesztései

cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 18-án (szerda) 15 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség tárgyalóterme

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

2./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról

            Előterjesztő: Földi Zsolt tü. alezredes

. napirend Előterj. tűzoltóság Tűzoltóság beszámoló

3./Előterjesztés az Önkormányzati Konyha működésének és gazdálkodásának szabályszerűségének belső ellenőrzésére

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

3.a. napir.-belső ellenőrzés 3.b.belső ell-ÖKM konyha

4./ Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési feladat ellátására

            Előterjesztő: Fialka György polgármester

4. napir.-belső ellenőrzési terv 2018.

5/ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerződés alapján)

            Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

5.a.Előterj-nem közművel összegy. h. szv. 5.b.Közszolgáltatási szerződés           

6/ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

            Előterjesztő : Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

2./ Egyebek

 

 

Kérem feltétlen megjelenését!

 

C s é p a, 2017. október 11.

                                                                                                                             

 

Tisztelettel:

 

Fialka György

polgármester