Önkormányzati rendeletek

2018. évi rendeletek

2018. (II.15.) SZMSZ

5-2018. (V.22.) közterület használatrlól

6-2018(V.22.) ktgvetés mód

7-2018.(V.22.)zárszámadási rendelet

 

Előző évek rendeletei

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 3/2016.(II.18) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VI.24.) számú rendelete a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 15/2012. (X.02.) önkormányzati rendelete a módosító 2/2013. (II.28.) rendelettel egységes szerkezetben

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (XI. 17.) rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete a módosító 6/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI ADÓRÓL 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a módosító 1/2016. (I. 21) módosítással egységes szerkezetben

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(IX. 26.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL a módosító 9/2015. (IV.22) rendelettel egységes szerkezetben

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (V.20.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csépa Községi Önkormányzat 10/2014.(VII.01) önkormányzati rendelet
a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2014.(IX.10) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(III. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról

Csépa Községi Önkormányzat 6/2014.(V.02.) önkormányzati rendelet a Balatonszárszói üdülő térítési díjáról a módosító 13/2015 (VI.17.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe

Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

2015.(II.19.) költségvetési rendelet

2014. (V.29.) rendelet az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésértől

Csépa Község Önkormányzata 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete Csépa Községi Önkormányzat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 10/2001.(IX.28.) rendeletének hatályon kívül helyzéséről

Csépa Község Önkormányzatának 3/2004. (II.27.) rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Csépa Község Önkormányzatának 3/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek szociális, jóléti juttatásairól, kulturális, kegyeleti támogatásáról szóló 11/2001. (IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csépa Község Önkormányzatának 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete Csépa Községi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a képzettségi pótlékra

Csépa Községi Önkormányzat 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Csépa Községi Önkormányzat 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004.(X.7.) önkormányzati rendelete „Szép otthon, példás porta” cím odaítéléséről

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 23/2013.(XI.22.) rendelete a Csépai Önkormányzat Turisztikai Szálláshely térítési díjáról

Vélemény, hozzászólás?