Pályázatok

Csépa Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vackor Művészeti Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.06.29-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 133/E.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Alapító Okiratban és a Pedagógiai Programban foglalt feladatok és tevékenységek ellátása; tervezi, szervezi és irányítja a csoportban folyó pedagógiai munkát a Pedagógiai Programnak és az éves munkatervnek megfelelően fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. Érvényesíti a tehetséggondozást, a felzárkóztatás, a másság elfogadását

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program ismerete,
  •         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz,szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz,     hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, nyilatkozat arról, hoy a pályázati anyagában foglat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Havrilla Sándorné óvodavezető nyújt, a 06-56-323-106; 06-30445-0607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-225/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.csepa.hu – 2016. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás lehetőség szerint megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 24.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.