Alapítvány a Csépai Óvodásokért

Alapítványunk magánalapítvány.
Alapítója: Szelei Ferencné nyugalmazott óvodavezető.
Alapítványunk 2003-ban alakult és az óta folytatja tevékenységét.
Az alapítvány közhasznú szervezetként folytatja munkáját.
Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 3 főből álló kuratórium kezeli.
Kuratórium képviselője: Bozsik Ibolya kuratórium elnök
Tagjai: Havrilla Sándorné és Hérán Imréné

 

Az alapítvány célja, hogy támogassa és elősegítse:
♦Az 5475 Csépa Béke út 133/e. sz. alatti óvoda nevelőmunkájának hatékonyabbá tételét, az óvódás korú gyermekek egészséges életre nevelését, a gyermekek képességeinek fejlesztését a sport, tudományok művészetek területén.
♦Biztosítsa a tehetséges gyermekek nevelésének hatékonyabbá tételét, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtését, a megfelelő-az adott kor színvonalán álló- tárgyi eszközök beszerezését, cseréjét, karbantartását, korszerűsítés útján.
♦Tegye lehetővé a gyermekek tudásának, ügyességének, az általuk létrehozott produkcióknak bemutatását az egészséges versenyszellem kifejlesztését játékos formában.
♦Járuljon hozzá az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységéhez, finanszírozza a sokoldalú testedzést, úszást, rendszeres kirándulást, azok költségeinek támogatásával.

 

Az alapítvány vagyona:
Alapítványunk induló vagyonát kezdetekben alapítvány bál bevételével gyarapítottuk, napjainkban pedig, az SZJA 1 %-val, valamint támogatóink anyagi hozzájárulásával növeljük.
Legfőbb támogatóink, akik évek óta adományaikkal segítik Alapítványunk munkáját, és akiknek köszönettel tartozunk ezért:
Dr. Szabó Iván Ügyvéd Úr
Dr. Nagy Zoltán ügyvezető igazgató PHOENIX MECANO KFT.
Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Kinizsi Horgász Egyesület