Közérdekű adatok

Az alapítvány neve: Alapítvány Csépa Községért
Székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24. Tel.: 06/56 323-001
Az alapító megnevezése: Községi Önkormányzat, 5475 Csépa, Rákóczi u. 24.
Az alapítás éve: 1991
Nyilvántartási száma: 148.
Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám
Adószáma: 19221685-1-16
Bankszámlaszáma: 69800023-15200691
Számlakezelő pénzintézet megnevezése: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

 

AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE:

• A község hagyományainak, történelmi értékeinek a megóvása, ápolása.
• A közművelődési, közoktatási, egészségügyi és szociális intézmények szakellátási színvonalának emelése.
• A község érdekében működő öntevékeny csoportok, körök, egyesületek működésének segítése, tehetséggondozás.
• Segíteni a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztését.
• Környezetünk védelmének segítése, a testkultúra fejlesztése a sportegyesületen belüli és kívüli személyek tekintetében.

 

KURATÓRIUM JELENLEGI TAGJAI

Kiss Magdolna kuratórium elnöke

Tel.:06/56 323-106 munkahelyi

Pintér László kuratórium elnökhelyettese

Tel.:06/56 323-001 munkahelyi

Egediné Lovas Annamária kuratórium tagja

Tel.:06/56 323-155 munkahelyi

Papp Erzsébet kuratórium tagja

Tel.:-

 

Alapító okirat

Bírósági végzés

Falunapi elszámolás 2014.

Pályázat, civilszervezet támogatása 2014.

Pályázati elszámolás, 2013. civilszervezet támogatása

Pénzügyi elszámolások dokumentumai 2002-től

PK-142 ny. 2013. év Egyszerűsített beszám. és közhaszn. mell.

PK-142 ny. 2014. év Egyszerűsített beszám. és közhaszn. mell.

2013. évi Független könyvvizsgálói jelentés, záradék

2014. évi Független könyvvizsgálói jelentés, záradék

Vélemény, hozzászólás?