DOMBI FERENC KANONOK ÚR 100 ÉVES

„Ifjúságom óta te vagy oltalmazóm, benned bíztam mindenkor. A vénség idején ne vess el, mikor erőm megroskad, ne eressz el!“ /70. zsoltár/

Dombi Ferenc 1915. január 4-én született Csépán.Tanulmányait az Esztergomi Bencés Gimnáziumban kezdte meg, majd ugyanitt a papnevelő intézet növendéke lett. Az egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Dombi Ferenc atyát felszentelése után Komáromba helyezték három éves kápláni szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 1943-ban a Budapesttől különvált Örsújfalu plébániájának első lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és ott élte meg a háborút. 1949. március 6-án letartóztatták és azon az elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában osztozott, akik a Mindszenthy-per külső gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot töltött törvényszéki fogházban Poszonyban, de végül is elengedték. Abban az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, felvidéki mártír politikust is fogva tartották. 1963-ban került Ipolynyékre /Szlovákia/, ahol esperesi kinevezést kapott, majd szentszéki tanácsosi címet.1995-ben megkapta Ipolynyék község díszpolgára címet. Nyugdíjazása után 2001-2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben. 2009-ben a megboldogult Rudolf Balázs megyéspüspök kanonoki rangra emelte. Szentelő püspökének 2009-ben történő boldoggá avatásán a kanonok úr személyesen is részt vett. Magas korával és papi hivatásának hosszú idejével is az egyházmegye legidősebb papja.

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
„CSÉPA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
címet adományozta életműve elismeréséül
DOMBI FERENC KANONOK ÚRNAK

Nemzedékének szinte utolsó képviselőjeként, kitüntetését következetes, megrendíthetetelen hitéért és a fenti helytállásáért kapta, mert soha nem árulta el nemzetét, paptársait és nem állt be a volt kommunista rezsim kiszolgálóinak sorába.
A díszpolgári cím átadására 2015. január 4-én, Ipolynyéken ünnepi szentmise keretében került sor. A kitüntetést Fialka György polgármester adta át.

Dombi Ferenc kanonok urat Havrilla Sándorné, Csépa alpolgármestere köszöntötte:

 

Főtisztelendő Kanonok Úr! Kedves Lelkiatya!

Különös megtiszteltetés számomra, hogy Csépa Község Önkormányzata, és valamennyi csépai lakos nevében a megszentelt élet évében századik születésnapján köszönthetem.
Alázatos szerénysége mellett engedje meg, hogy egy kicsit ünnepeljük Dombi Ferenc lelki atyánkat. Az ünnep, az ünneplés egyidős az emberrel, az emberi közösségekkel, a természet iránti érdeklődéssel és a hit erejével. Tudjuk azonban, hogy az ünnep, az ünneplés csak akkor bír igazán mély tartalommal, őszinte felszabadultsággal, lelki békével, ha azt – az ünneptől függetlenül – tisztességes munka, szorgalom előzi meg, és mindezt áthatja a szeretet.
Főtisztelendő Úr kiemelkedő szorgalommal, töretlen hittel szolgált 75 éven át, melyből közel 50 évet az ipolynyéki hívek lelkének gondozásával töltött. Több száz kilométerre szülőfalujától sem szakadt meg azonban a kapcsolata a csépai hívekkel, kedves rokonaival.
Főtisztelendő Úr életútja példa, mely irányt mutat azoknak, akik hittel végzik a nekik kirótt feladatot.
Nem lenne rá elég a mai nap, hogy felsoroljuk mindazt a jót, amit hosszú szolgálata és olykor küzdelmes élete alatt tett Dombi Atya.
Saját gondolataink között sem találnánk szebbet, eddigi száz esztendejének méltatására, mint boldoggá avatott.
Kalkuttai Teréz Anya szavai: „Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte”, így történik ez ma is!
Mert azok a lélekkel teli emberek, akik a megmagyarázhatatlan és megfoghatatlan belső fényt sugározzák, maguk körül gazdagabbá teszik környezetük életét. Mindazokét, akikkel együtt élnek, együtt dolgoznak, vagy akikkel egyszerűen csak valamikor találkoztak. Úgy gondolom, hogy akik ismerik és szeretik Főtisztelendő Atyát, azok életrajzi dátumok nélkül is tudják mit végzett. Dombi Atya minden egyes cselekedetének súlyt és hitelt ad élete, nem csupán beszél Isten országáról, hanem mindent meg is tett, még a nehéz időkben is, hogy ez az ország itt a földön is kibontakozzon.
Önkormányzatunk és a történelmi egyházak közösségei évek óta jó kapcsolatot ápolnak. Mindent megteszünk a település előrehaladásáért, történelmi múltjának ápolásáért. Ennek szellemében járunk el jelenleg is, tudva, hogy jó utat követünk.
Falunk jövőjét méltó rangra emeli, ha figyel a közösséghez tartozó életutakra, kiemelkedő teljesítményekre és elismeri azokat. Szülőfalujában a mai szentmisén az Ön életútjáért adtak hálát, a csépai hívek.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Dombi Ferenc kanonok Úrnak ehhez a hálaadáshoz kapcsolódva, mint köztiszteletben álló szeretett személynek Csépa Önkormányzata december 10-ei ülésén Csépa Község Díszpolgára címet adományozhatta.

Isten éltesse sokáig!

 

A Dombi Ferenc kanonok úr köszöntésére érkező hívekkel, vendégekkel zsúfolásig megtelt az ipolynyéki templom. Az ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós váci püspök celebrálta. Köszöntötte a 100 éves atyát. Felolvasták Orbán Viktor köszöntő levelét. Áder János,a Magyar Köztársaság elnöke, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dombi Ferenc nyugalmazott kanonoknak, amelyet Soltész Miklós államtitkár adott át.
A szentmise felemelő, megható szertartását, a paptársak sokasága tette még magasztosabbá. Az egyházi énekeket több száz ember énekelte. A szentmise végén valamennyien felemelt lélekkel léptünk ki Ipolynyék katolikus templomából, ahol egy Csépán született embert, Dombi Ferenc kanonok urat ünnepeltük 100. születésnapja alkalmából.
Fialka György polgármestert és kíséretét Ipolynyék polgármestere Hrubík Béla, és Parák József plébános hívta meg az ünnepi alkalomra.

Köszönjük a meghívást!

 

 100 év 021 100 év 019

100 év 025

100 év 027

100 év 029

100 év 033

100 év 034

100 év 051

100 év 053

100 év 055 100 év 056

100 év 061

100 év 068 100 év 074

100 év 079

100 év 080

100 év 083

100 év 100

100 év 103 100 év 085

100 év 116 100 év 119 100 év 117 100 év 118

100 év 122 100 év 124

Vélemény, hozzászólás?