cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 17-én (csütörtök) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

Tovább>>


A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal elsőfokú erdészeti feladatkörében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megkezdi a Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét:

 

TÁJÉKOZTATÁS

körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről


„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

Megújulunk! A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, „A mi Európánk” című sikeres vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. tanévben magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára meghirdeti a „Hétköznapok Európája” című vetélkedőt.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket Európáról és térségünk Európában betöltött szerepéről, múltjáról, jelenéről. Célunk az is, hogy otthonosan mozogjanak a hétköznapi élet fontos témáiban, ügyeiben. Szeretnénk alkalmat adni arra, hogy a résztvevők értelmes kortárs kapcsolatokat alakíthassanak ki, fejleszthessék egyéni és csapatjátékos készségeiket.

A változatos témák arra sarkallják a fiatalokat, hogy minél eredményesebben tájékozódjanak a neten, gyakorolják a felelősségteljes munkamegosztás technikáit, ügyesen működjenek együtt. Ismerjék meg jobban Európa országainak kultúráját, földrajzát, népszokásait, nevezetességeit, ünnepeit, gasztronómiáját. Legyen alkalmuk megemlékezni az I. világháború befejezésének centenáriumáról, valamint Magyarország EU tagságának közelgő 15. évfordulója kapcsán gyarapíthassák általános EU-s ismereteiket. Méltányolják az épített és természeti környezet értékeit és tájékozódjanak arról, hogy hogyan lehet ezeket védeni. Az általános tájékozottság és polgári tudatosság érdekében elengedhetetlen, hogy többet tudjanak az emberi- és polgári-, valamint a választójogokról az Európai Unióban. A minél sikeresebb élethez hasznos, ha felvértezik magukat továbbtanulási-, munkavállalási-, lakhatási ismeretekkel szűkebb és tágabb környezetükben, és ha egy kis jártasságot szereznek az életvitel-, háztartás-, rendezvények-, utazások szervezésével kapcsolatban is.

A döntős csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.

A vetélkedő nyelve: magyar

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntő Székesfehérváron.

Jelentkezés: A vetélkedőre 4 fős középiskolai tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedőn. A vetélkedőre a felhívás megjelenésétől kezdődően a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) lehet regisztrálni és a csapatok itt tájékozódhatnak a vetélkedő folyamatáról. A regisztrált csapatok számára lesznek elérhetők az internetes fordulók feladatai.

 1. forduló: 2018. november 26. (12:00 órától) – november 29. (24:00 óráig)

 2. forduló: 2019. január 28. (12:00 órától) – január 31. (24:00 óráig)

9 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért kapott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut be, de egy régióból maximum 2 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős.

A döntő időpontja: 2019. március 23. (szombat) 9:00 óra.

Helye: SzSzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.

Díjak jellege: utazás Európában, utazás a Felvidéken, FEZEN bérlet, egyéb jutalmak (egyeztetés alatt).

A díjakat – részben vagy egészben – szervező partnereink biztosítják.

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

Székesfehérvár, 2018. november 5.

Sipos András 

a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke


Temető üzemeltetési pályázat

Pályázati kiírás


VP 6-7.2.1-7.4.2 -16 számú projekt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

felhívás + dokumentáció

ajánlattételre felhívottak

ekr felhívás

 


SZMSZ módosítás

SZMSZ módosítás type=”application/pdf”>


56-os megemlékezés

Csépa Községi Önkormányzat az1956-os nemzeti ünnep méltó megünneplésére hívta a község lakosságát a Hősök emlékparkjában 2016-ban emelt kopjafához.

A Himhusz elhangzását követően a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a kor történelmi eseményeit idéző megemlékezése következett.

Pathó Gyula evangélikus lelkész kortörténeti gondolatai, majd imája után koszorúzással és a Szózattal zárult az ünnepi megemlékezés.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária


Idősek napja 2017.

Az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt helyi szervezete

Csépa Községi Önkormányzat támogatásával idősek napjára hívta a 65 év feletti lakosokat 2017. október 13. Helyszín: Csépa Művelődési Ház

Köszöntőt mondott Fialka György polgármester.

Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora, majd a Mosoly Klub énekkarának előadása következett.

Véradók kitüntetésével folytatódott a program

Polovics Sándor

Maródiné Erdősi Katalin

Siposné Lantos Éva részesültek elismerésben

Az Önkormányzati Konyha dolgozói készítették az ízletes ünnepi ételt.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Szüreti felvonulás és bál 2017.

TÁMOGATÓINK:

 • CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 • ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA CSÉPA

 • FEJEDELMI PÉKSÉG TISZAKÉCSKE

 • BANKA ANDRÁSNÉ

 • BENKE TIBOR

 • BÍRÓ JÓZSEFNÉ

 • FIALKA GYÖRGY

 • FILKA JÓZSEF

 • HAVRILLA SÁNDORNÉ

 • KVÁZI ZENEKAR

 • LANTOS ÉVA

 • LOVAS SÁNDORNÉ

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • SAJÓ ISTVÁN

 • SZÁVICS IVÁNNÉ POLYÁK PIROSKA

 • TÖRÖK IMRÉNÉ

 

SEGÍTŐINK

 • A NÉPTÁNCCSOPORT TAGJAI

 • FIALKA MARIANN

 • GAMESZ DOLGOZÓI

 • GÓLYA ANDRÁS

 • HEGEDŰS CSABA

 • KOCSIS BRIGITTA

 • LANTOS ÉVA

 • MARÓDINÉ ERDŐSI KATALIN KONYHAVEZETŐ

 • MATA MERCÉDESZ

 • OBERNA ZSOLT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA DOLGOZÓI

 • ŐSZIKÉK IDŐSEK OTTHONA DOLGOZÓI ÉS LAKÓI

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • PINTÉR CSABA GÁBOR

 • SAJÓ GERGŐ

 • SZVOBODA LÁSZLÓ

 • VAJDA MÓNIKA

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Emléktábla avatás 2017. október 10. Csépa, Béke utca 160. Posta

Csépa közössége számára fontos alkalom volt ez a nap, kettős ünnepség, emléktábla avatás és könyvbemutató. Emlékezés elődeinkre, példaképek felmutatása községünk múltjából.

Szászi Kovách Albert emléktáblájának leleplezésére került sor.

Minden közösség számára fontos, hogy legyenek példaképei, akikre föltekinthet, akiknek élete sokak számára zsinórmérték lehet. Ilyen embereket lehet találni a legtöbb közösség múltjában is, nemcsak jelenében. Gond inkább akkor van, ha generációváltáskor egy-egy ilyen ember munkássága elfelejtődik. Csépa lakossága is elfelejtette szászi Kovách Albertet, sírja is eltűnt az elmúlt évszázad alatt, de az idén, halálának 110. évfordulóján szeretné visszahozni ebből a felejtésből és emléktábla állítással nemcsak megörökíteni emlékét, hanem életét példának állítani napjaink és az utánunk jövő nemzedékek elé. Hiszen Kovách Albert élete és munkássága példát mutat  –  főleg a fiatalok számára  –  a tanulásra és az állandó önképzésre, ahogy kiváló amatőr régésszé, népnyelv- és néprajzkutatóvá képezte magát, példát mutat a hűségre hite és egyháza iránt, ahogyan egyházfelügyelőként szolgálta evangélikus egyházát, majd a csépai egyesült protestáns egyházat, példát mutat ’48-as nemzetőrként és honvédként az áldozatvállalásra a nemzet szabadságáért és végül a modernizálódó, polgárosodó években vállalta a mindennapi szolgálatot: ő volt Csépa első postamestere. Örülünk, hogy a Magyar Posta vezetői és helyi dolgozói támogatták emléktábla állítási kérésünket, köszönjük támogatásukat.

Ezen ünnepségnek az előkészítésében és megvalósításában a csépai önkormányzat mellett nagy szerepe volt Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanárnak, Csetényi Mihályné, Molnár Amália nyugalmazott tanárnőnek, helytörténeti kutatónak, aki Kovách Albert életének és munkásságának adatait kikutatta, feltárta publikációit és 15 évvel ezelőtt egy hatalmas munkában összegezte. Máig fáradhatatlanul kutatja községünk távolabbi és közelebbi múltját.

A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert ’48-as ’ honvéd, evangélikus egyházfelügyelő, a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat alapító titkára, Csépa első postamestere Emléktáblájának leleplezésénél jelen volt:

Nagytiszteletű Lázár Zsolt evangélikus esperes

Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója és

Ritoók Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgatója

Az emléktáblánál koszorút helyezett el

Csépa Község Önkormányzata nevében: Fialka György polgármester és Szabó Károlyné

a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr. Ritoók Ágnes

a kunszentmártoni múzeum nevében Hegedűs Krisztián igazgató helyettes

a posta nevében Borsos Ibolya körzeti postavezető asszony és Kecskés Józsefné

Ezt követően nagytiszteletű Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési egyházmegye esperese szólt, majd szászi Kovách Albertért, az egykori és mai csépai evangélikusokért, minden jelenlévőért mondott egy rövid imát.

Az ünnepség a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesének, Koncz Tibornak ünnepi gondolataival zárult.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 

Könyvbemutató a Művelődési Ház kistermében

A kunszentmártoni járás, a Tiszazug települései közül talán Csépa község múltjával, közelmúltjával foglalkozik a legtöbb kiadvány. A sort Botka János községtörténeti kötete nyitotta meg. Ezt követte kismonográfiája a csépai szőlőtermesztés néprajzáról. 1982-ben látott napvilágot a Barna Gábor által szerkesztett hatalmas, két kötetes néprajzi tanulmánykötet. Hosszú évtizedek kutatómunkájából válogatott 2014-ben kiadott könyvébe Csetényi Mihályné, aki a Mozaikok Csépa történetéből című munkájában elsősorban a település vallási életéről és különösen a bencés obláták / terület, tartomány/tevékenységéről írt. 2015-ben jelent meg Fekete János főtisztelendő úrnak a csépai plébánia történetét a plébániai iratok tükrében bemutató kötete. 2016-ban adta ki Barna Gábor Mészáros Mihályról, a csépai halottlátóról szóló antológiáját, amellyel Csépa község múlt századfordulón messze földön híres alakjának és az őt meglátogató Tömörkény Istvánnak állított emléket. E két utóbbi könyv bemutatója nyár elején volt. Most pedig örülhetünk a csépai evangélikus és egyesült protestáns egyház történetéről szóló könyv megjelenésének.

Csépán mára  –  mondhatjuk  –  megszűnt az evangélikus hitélet. A szórványok szórványában az evangélikusok eltűntek. Mégis nagyon köszönjük, hogy nagytiszteletű Pathó Gyula tiszaföldvári lelkész úr gyakori vendég községi ünnepeinken, nagy erőfeszítések árán tartja fenn az evangélikus egyház templomát, épületét. Neki is, valamint Hubert Gabriella igazgató asszonynak és Czenthe Miklós levéltárigazgató úrnak is köszönjük, hogy az evangélikus gyülekezet iratanyaga most már biztonságban, az Evangélikus Országos Levéltárban van.

Oda került Csák Ernő evangélikus missziói lelkész egyháztörténeti kézirata is, amit most, 2017-ben, a reformáció 500. emlékévében Barna Gábor néprajzkutató, a szegedi egyetem tanára forráskiadványként közrebocsátott.

 

Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója mutatta be nekünk ezt a könyvet, s a könyvön keresztül a csépai evangélikus, egyesült protestáns egyházközség történetét, életét.

Ezt követően Barna Gábor tanár úr, röviden szólt a könyv szerzőjéről, a sajátos sorsú evangélikus lelkészről, Csák Ernőről.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária