Boldog István

Országgyűlési képviselő

 

Csépai közterületi fogadóórák időpontjai:

2016. május 26.

2016. július 28.

2016. szeptember 22.

2016. november 24.

 

Helye: Minden alkalommal a Coop ABC előtt 10 órától


16-75525 kódszámú vadászterület ajánlás és térkép

Térkép type=”application/pdf”>

Ajánlás vadászterületre type=”application/pdf”>


Kéményseprő-ipari közszolgáltatás időpontok

Kéményseprés type=”application/pdf”>


Települési adó

Települési adó type=”application/pdf”>


Újabb pályázati sikerek

Csépa Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton és 17.5 MFt értékben felújításra került a Petőfi utca.

20151118_130850 20151118_130923

Csépai Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton 6.4 MFt értékben polgárőr járőrautóra.

20151022_170041 20151022_170046

Csépa Községi Sportegyesület sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton 10.78 MFt értékben 8 személyes+ kerekesszék szállítására is alkalmas kisbusztra.

20151116_150738 20151116_150748

 


35,1 mFt-os pályázati siker

Napelemes villamos energia tervezés a csépai önkormányzat udvarán!
Csépa Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál sikeresen pályázott, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül.
A KEOP-4.10.0/N/14 jelű pályázatunkkal 35.101.614 Ft támogatást nyertünk el.
A beruházást a kivitelező 2015.09.30-án készre jelentette.
Az építés során beépítésre került 193 db napelem.
A műszaki átadás és a villamos energia termelés néhány napon megkezdődik.
Várható éves energiahozam: 55621,9kW
Beépített teljesítmény: 49,215kW
Pintér László
GAMESZ vezető

20151001_140008 jó

Részletes Projekttartalom” type=”application/pdf”>


2015. évi Szent István napi ünnep

ÖNKORMÁNYZATI ÜNNEPSÉG
2015. augusztus 18.

 

17:00 DR. SURÁNYI LAJOS EGÉSZSÉGHÁZ emléktáblájának megkoszorúzása

17:20 MEGEMLÉKEZÉS A SZT. ISTVÁN SZOBORNÁL

-Himnusz

-Megnyitó: Havrilla Sándorné alpolgármester

-Faltysné Ujvári Anna: Magyar Vagyok című versét

 elmondja: Fialka Luca pillangó csoportos óvodás

-Ünnepi beszédet mond:

 Berényi Veronika kirendeltségvezető Asszony

-Önkormányzati kitüntetések átadása Fialka György polgármester

-Az Év Polgármestere Megyei Kitüntető Díjjal elismert

 Fialka György polgármester Úr köszöntése

-Faludi Ferenc: Szent István királyhoz című versét

 elmondja: Szvoboda Máté 8. osztályos tanuló

-Pathó Gyula evangélikus lelkész megáldja az új kenyeret

-Koszorúzás

-Szózat

unokák 024

2015 Szent István napi ünnepi szónok Berényi Veronika kirendeltségvezető Asszony

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” -írta

/ Tamási Áron /

 

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Augusztus 20-a a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
Augusztus 20-a az államalapítónkról Szent István királyról és rólunk, magyarokról szól.
Szent István király a Kárpát-medence magyar törzseit fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, és az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is.
Nem volt egyedül, hiszen ezt a munkát ősei kezdték meg. Apja, Géza munkája, kijelölte már számára az örökséget és a feladatot, de ehhez a hatalmas munkához neki kellett felnőnie és valódi királlyá válnia.
Vajkból István lett, a nomád népből pedig ország. Nem magáért tette, hanem értünk magyarokért.

Több mint ezer esztendővel ezelőtt keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni.
Független államot teremtettek, mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát: nem tud megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak.

Szent István királyunk az állandóságot, a magyar nemzet és közösségünk örök összetartozását, fennmaradását teremtette meg.
Halálát követően 45 esztendővel később VII. Gergely pápa Istvánt és fiát: Imre herceget, a szentek sorába iktatta. A magyar nép erre az időpontra ¬1083. augusztus 20-ára ¬évszázadok óta kegyelettel emlékezik. Államalapító Szent István ünnepe ¬ nemzeti ünnep.
Az államalapítás lényeges része volt a latin nyelven írásba foglalt törvények létrehozása.
Egyes nézetek szerint az első törvénykönyv Szent István uralkodásának elején, a második pedig a végén keletkezett. A törvények egyik csoportja az egyház szervezetének kiépítésével áll kapcsolatban, másik csoportja a magántulajdonnal foglalkozik.
Szent István törvényei alapvetően büntetőjogi jellegűek, de ez szükséges volt, hiszen az új állam alapját jelentő keresztény egyházat, magántulajdont, és a letelepedett életformát az emberek nem voltak hajlandóak elfogadni.
Szent István törvényeivel lerakta a magyar jogrendszer alapjait.
Napjainkban szabadsága van az embernek. Szabadsága van jót tenni, és szabadsága van rosszat tenni. Mi döntjük el, hogyan alakítjuk életünket.
Nem könnyű a mai világban magyarnak lenni. Nem könnyű csépainak lenni. Nem könnyű erősnek lenni, dolgozni, családot fenntartani. Gondoskodni szeretteinkről, szembenézni a kihívásokkal, leküzdeni a mindennapi gondokat, osztozni örömben és bánatban. Gyermeket nevelni, akinek értéket kell átadni. Nem kifejezetten anyagi értékre, inkább erkölcsi értékre gondolva. Hogy becsületes, tisztességes, alkotni akaró és tudó, jóra igyekvő emberek legyenek. Egymással együttműködve, egységet alkotva, akarják jobbá tenni életüket, jövőjüket, Magyarországot.

Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk valamit a közösségért, hogy megújítjuk azt. Csépán is tapasztalható a megújulás. A közterületek, önkormányzati intézmények rendbetétele folyamatosan történik. Önkormányzati intézményeink közül, anyagi és pályázati lehetőségek függvényében legalább egy minden évben felújításra kerül. Épült turisztikai szálló, csónakázó tó kiszolgáló épülettel, útjaink 90 %-ban szilárd burkolattal vannak ellátva, településünk teljes infrastruktúrával rendelkezik. Persze vannak nehézségek is hiszen községünk halmozottan hátrányos helyzetű, elöregedett település. Vannak, akik ezeknek a dolgoknak a létesítését feleslegesnek tartják, mert más beruházást helyeznének előtérbe. Ettől függetlenül, fejlesztési lehetőségeinket igyekeznünk kell kihasználni. Csak akkor tudunk haladni, előrelépni, ha az adott lehetőséget megragadjuk. Ha van valami, azt tovább lehet fejleszteni, abból lehet alkotni, abból lehet továbblépni. Az anyagi dolgokon túl meg kell találni azt az emberi erőforrást, azt a magot, amely képes helyt állni a jövőben. Amely Csépát otthonának tekinti és nem az elvándorlást találja megoldásnak, hanem a tenni akarást, az alkotást.
Meg kell találni azokat az értékeket, amelyekért érdemes élni.
Meg kell találni azokat a lehetőségeket, amellyel jobbá tehetjük életünket.
Meg kell találni a hitet, hogy maradandót tudjuk alkotni.

A magyar történelemnek sokféle olvasata van. De mindig csak akkor sikerült felemelnünk országunkat, ha a lelkünket is sikerült felemelnünk. Ha élni tudtunk lehetőségeinkkel, belátva, hogy a lehetőségek csak azok előtt nyílnak meg, akik előrelátó tervekkel, bátor és okos tettekkel, maguk látnak hozzá álmaik valóra váltásához.
Szent Istvánt és az akkor élt magyarokat is az tette naggyá, hogy élni tudtak a lehetőséggel! A lehetőség, az államalapítás lehetősége más népek számára is adott volt. S akik nem ismerték fel, azokat jórészt szétmorzsolta a történelem. Nem kis büszkeség, hogy mi, magyarok a megmaradó, az államalkotó nemzetek közé tartozunk.

István kora és napjaink kora is egy új világ. Valami újnak a kezdete, egy kemény munkával megteremtett új világnak, ahogy az új kenyér is mindig a jól végzett munka eredménye,
ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei, a magyar népnek táplálékul, iránymutatóul szolgáltak a történelem során és ma is.

“A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.” /Umberto Eco/

 

Kitüntetettek:

Fialka György: AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

Berec Zsolt Miklós a J-N-Sz Megyei Közgyűlés Alelnöke adja át a kitüntetést Fialka György polármesternek

Berec Zsolt Miklós a J-N-Sz Megyei Közgyűlés Alelnöke adja át a kitüntetést Fialka György polármesternek

Kaszanyi Lászlóné: Díszoklevél Csépa Községért – szakmai munkájáért

unokák 068

Papp Erzsébet: Díszoklevél Csépa Községért – társadalmi munkájáért

unokák 070

Vincze Istvánné Díszoklevél Csépa Községért – szakmai munkájáért

unokák 066

Kocsis Brigitta Csépa Községért Emléklap kiemelkedő munkájáért

unokák 053

Kovács Mária Csépa Községért Emléklap kiemelkedő munkájáért

unokák 054

Talmácsi Béláné Csépa Községért Emléklap kiemelkedő munkájáért

unokák 055

Törőcsik Károlyné Csépa Községért Emléklap kiemelkedő munkájáért

unokák 056

Csernus Károlyné Csépa Községért Emléklap kiemelkedő munkájáért

unokák 057

 

További képek az ünnepségről:

 

unokák 017 unokák 014 unokák 011 unokák 009 unokák 008unokák 022 unokák 042 unokák 040 unokák 039 unokák 037 unokák 036 unokák 035 unokák 033 unokák 032 unokák 030 unokák 028 unokák 021 unokák 046 unokák 030 unokák 020 unokák 019 unokák 062 unokák 061 unokák 058 unokák 052  unokák 067 unokák 069 unokák 065

Fotók: Kovács Sándor


Inno-Szolnok Kft.tájékoztatója

Inno” type=”application/pdf”>


Változik a szociális ellátás rendszere

DOC426″ type=”application/pdf”>


Ivóvízminőség-javító program felhívás

DOC061″ type=”application/pdf”>